Головна » Статті » Регуляторна Політика

Правила благоустрою

                                                            Затверджено рішенням п"ятої сесії Орлицької сільської  ради шостого
скликання від 11.01.2011 р. №
5

 

                    ( З доповненнями та змінами ____________________)                                                                                        

ПРАВИЛА
благоустрою, забезпечення чистоти, порядку
і дотримання тиші в селі Орлик


1. Загальні положення

1.1.Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші в селі Орлик містять норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території  села, організацію упорядкування, охорону об'єктів благоустрою села, за порушення яких настає адміністративна відповідальність, передбачена законодавством України про адміністративні правопорушення. Ці правила регулюють права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території  села, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку в населеному пункті.
1.2.Правила розроблені на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Житлового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про  благоустрій населених пунктів", "Про відходи" та інших нормативно-правових актів.
1.3.У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
- благоустрій села – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території села Орлик з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
- суб'єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи- підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;
- об'єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:
території загального користування: парки (дороги,   вулиці, провулки, , парк,   спортивні майданчики, інші території загального користування);
прибудинкові території;
території будівель та споруд інженерного захисту;
території підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та закріплені (прилеглі) за ними території;
інші території, які належать до об'єктів благоустрою і знаходяться в межах села;
елементи благоустрою – покриття доріг,  вулиць, провулків, парку,   спортивних майданчиків, інших територій загального користування відповідно до діючих норм і стандартів; зелені насадження на території об'єктів благоустрою та біля них; визначені нормативно-правовими актами;
благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;
територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;
 територія суб'єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;
 закріплена (прилегла) територія – територія, яка закріплена за суб'єктами благоустрою власником або балансоутримувачем об'єктів благоустрою (їх елементів);
 утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до  плану села, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території , а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою;
 заходи з благоустрою села – роботи по відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
 вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, дорг загального користування,
 зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного та штучного походження на визначеній території населеного пункту;
 зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території парків,  пляжу , кладовищ та інших місць громадського користування;
 зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, навчально-виховного закладу, закладу охорони здоров'я, природодоохоронних зон , прибережних смугах , полезахисних смугах , культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;
 зелені насадження спеціального призначення – насадження на ділянках санітарно-захисних зон довкола с/г підприємств, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, пришляхові насадження в межах села;
 зелене будівництво – комплекс робіт щодо створення нових  сільських  зелених насаджень і реконструкції наявних;
 квітник – ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, або багаторічними квітковими рослинами;
 комплексна зелена зона – сукупність сільських  насаджень, межі якої наносяться на картографічні матеріали (на генеральні плани, схеми та проекти сільського планування, на плани лісонасаджень тощо);
 користувачі земельних ділянок – фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову або короткострокову оренду, або користування ними;
 відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;
 відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;
 відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

2. Вимоги щодо організації прибирання території села

2.1.Система санітарної очистки та прибирання території села  передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі. вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території села ) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування.
2.2.Роботи по прибиранню територій здійснюються відповідно з вимогами цих Правил та згідно вимог чинного законодавства.
2.3.Всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, фізичні особи- підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни зобов'язані проводити роботу по вивезенню  відходів в належне місце.
2.4.Для забезпечення належного санітарного рівня території села  шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація робіт по прибиранню, санітарній очистці та благоустрою території покладається на с/г підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб, які є суб'єктами благоустрою.
2.5.Планове прибирання проїжджої частини вулиць з удосконаленим покриттям здійснюється  з  допомоги   пп, орендарів, фермерів   силами та коштами     

  власниками  присадибних  ділянок , прилеглі території яких будуть впорядковуватися.
2.6.Прибирання вулиць, парків, та прилеглих до них територій, центру села,  вільних земельних ділянок здійснюються  пп,  с/г підприємствами, організаціями, закладами, орендарями та забудовниками, у віданні яких вони знаходяться, а також громадянами, які мають будинки на правах приватної власності.
2.7.Керівники підприємств та організацій,  що мають санітарно-захисні зони, повинні утримувати їх в належному санітарному стані.
2.8.Підприємства, установи, організації, а також власники індивідуальних будинків, зобов'язані прибирати прилеглі до їх домоволодінь території,  в довжину - в межах їх ділянок, ширину - до  вулиці, провулку, а при односторонній забудові - в межах, встановлених виконавчим комітетом.
2.9.Території парку, пляжу, кладовищ та прилеглі до них території прибираються й підтримуються в належному стані організаціями, у віданні яких вони перебувають.
2.10.Власники будівель і споруд, включаючи встановлені сезонно, розташованих на території об'єктів благоустрою, повинні утримувати закріплену (прилеглу) за ними територію та брати участь в утриманні цього об'єкта благоустрою.
2.11.Прибирання та утримання в належному санітарному стані територій та земельних ділянок, які зарезервовані за підприємствами та приватними особами для подальшого проектування, здійснюється силами та за рахунок підприємств та приватних осіб, за якими зарезервовані, з моменту прийняття відповідного рішення.
2.12.Керівники підприємств торгівлі,  зобов'язані забезпечити прибирання території, яка надана їм у користування в межах землевідведення, а також на відстані не менше 10 метрів від межі. Підтримання чистоти на територіях, прилеглих до вказаних об'єктів, провадиться протягом всього робочого часу і після закінчення роботи
2.13.Громадські туалети повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані підприємствами та організаціями, у віданні яких вони знаходяться.
2.14.Залишати на вулиці побутове сміття , забруднювати територію  села  при перенесенні, перевезенні сміття, сипких та інших матеріалів, виливати рідкі відходи на території громадських місць  на тротуари, газони і проїжджу частину дороги, складувати будівельні матеріали, тверде паливо, будівельні та промислові відходи і сміття на  вулицях, провулках,  та у невстановлених місцях забороняється.
2.15.За рішенням виконавчого комітету Орлицької сільської ради з метою запобігання засмічення території села приватним підприємцям торгових точок встановити  урни. Крім того, урни встановлюються:
  біля автобусної зупинки , парк , кладовища , пляж ;
-підприємствами, організаціями  (орендарями або забудовниками) біля своїх будівель і споруд, як правило, біля входу та виходу;
-торгуючими організаціями - біля входу та виходу з торговельних приміщень, біля павільйонів та  інше;
-установами освіти, охорони здоров'я - біля входу та виходу на закріплених територіях.
 Урни повинні утримуватися у справному й охайному стані, очищатися від сміття в міру накопичення його, в міру потреби промиватися та дезінфікуватися.
2.16.Прибирання снігу підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами, які є власниками чи користувачами земельних ділянок, повинно розпочинатися негайно з початку випадання опадів у вигляді снігу і з метою уникнення накату продовжуватися безперервно до його закінчення.
Дозволяється укладення свіжого снігу у вали на всіх вулицях й майданчиках, включаючи території автобусної  зупинки , з наступним негайним перенесенням, вивезенням. Забороняється захаращування снігом проїздів і проходів.
2.17. Посипання піском і  дозволеними для цих цілей матеріалами, проїжджої частини вулиць,  проводиться в плановому порядку  з  допомоги  фермерів та орендрів зем.ділянок, с/г підприємствами.
2.18..Забороняється спалювати опале листя, гілки, ялинки та сосни і т. ін. Їх повинні своєчасно вивезти власники будинків чи власники або користувачі земельних ділянок.
2.19.Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці і громадяни зобов’язані своєчасно вивозити сміття та побутові відходи..
2.20.Громадяни зобов'язані утримувати в належному стані дворові та прибудинкові території та забезпечувати своєчасний вивіз твердих побутових відходів на спеціально відведені місця (сміттезвалище).
2.21.Вивіз побутових відходів з господартсва приватного секора проводиться за власний рахунок з дотриманням  умов  вивезення.
2.22. Громадські туалети повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) в чистоті та справності.
2.23.При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття повинно щоденно вивозитися власниками будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на спеціально відведені місця чи об'єкти поводження з відходами.
2.24.Власники або  балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду спільно із власниками квартир зобов'язані:

свої двори, прлеглі території утримувати в належному порядку з дотриманням санітарних норм.

3. Порядок здійснення дорожніх та інших земляних робіт, благоустрою території

3.1.У відповідності до вимог при проведенні робіт по будівництву, реконструкції, ремонту доріг, тротуарів та усіх видів підземних комунікацій, виконанні всіх видів земляних робіт, при складуванні будівельних матеріалів на дорогах, тротуарах, зелених зонах та інших територіях  без погодження виконавчого комітету забороняється.
  3.2..Забороняється засипати землею та будівельними матеріалами дерева, чагарники, газони,проїжджу частину шляху, тротуари, не виділені для здійснення робіт.
3.3..При здійсненні робіт забороняється:
-пошкоджувати існуючі споруди, зелені насадження та елементи сільського  благоустрою;
-готувати розчин і бетон безпосередньо на проїжджій частині вулиць;
-залишати на проїжджій частині вулиці, тротуарах, газонах землю й будівельне сміття після закінчення робіт;
-займати зайві майданчики під складування, огородження робіт понад встановлених меж;
-захаращувати проходи і в'їзди у двори, порушувати нормальний проїзд транспорту та рух пішоходів;
-складувати будівельні та інші матеріали у місцях прокладення підземних інженерних комунікацій.
3.4..Роботи, які проводяться без погодження виконавчогго комітету сільської ради  терміново припиняються, винні особи притягуються до відповідальності у порядку, встановленому законодавством.
3.5..Замовник та виконавці будівельних робіт несуть відповідальність за неякісне виконання земляних робіт та відновлення покриття на дорогах та тротуарах, зелених насаджень, газонів, елементів сільського  благоустрою.
3.6.У випадку пошкодження підземних та надземних комунікацій виконавці робіт зобов'язані повідомити про це власникам цих споруд та виконавчому комітету Орлицької сільської ради, терміново вжити заходів для швидкої ліквідації аварії.
3.7.Після благоустрою зруйнованих доріг, тротуарів, зелених зон та інших територій села необхідно повідомити виконавчому комітету орлицької сільської  ради про виконані роботи.
3.8..У випадках, коли роботи з відновлення не виконані, виконавчий комітет Орплицької сільської  ради утворює комісію, яка проводить обстеження об'єкту благоустрою, визначає відновну вартість робіт з його відновлення (відбудови) за Методикою визначення відновної вартості об'єкту благоустрою, затвердженою Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 26.10.2006 р. № 356.
Особи, які проводили земляні роботи, повинні відшкодувати власнику або балансоутримувачу збитки у розмірі відновної вартості робіт з відновлення (відбудови) об'єкту чи інженерної комунікації. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється відповідно до Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, затвердженої Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 14.12.2006 р. № 414.
3.9.Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради має право анулювати погодження  на виконання земляних робіт особам, які порушують ці Правила, та притягнути до адміністративної відповідальності .

4. Вимоги щодо утримання та охорони зелених насаджень

4.1.Охорона зелених насаджень села включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.
Охорона зелених насаджень в селі Орлик  є громадським обов'язком кожного жителя . Всі громадяни при  відвідуванні парку  та інших місць відпочинку зобов'язані підтримувати чистоту і порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів,  сприяти органам місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил.
Охороні та відновленню підлягають всі зелені насадження села під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій,  та газопостачання, а також в охоронних зонах інших інженерних мереж.
 Розроблення та забезпечення виконання заходів із розвитку та утримання зелених насаджень в селі Орлик  покладається на виконавчий комітет орлицької сільської ради.
4.2.Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними несуть:
на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів;
на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях - установи, організації, підприємства;
на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво - забудовники, користувачі, власники цих територій з моменту резервування земельної ділянки;
на безхазяйних територіях, пустирях - орган місцевого самоврядування;
на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.
4.3.До обов'язків власників і користувачів земельних ділянок належать:
забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;
забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх  площ;
видалення аварійних, сухостійних   дерев на підставі дозволу виконавчого комітету орлицької сільської  ради;
косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя; заміна засохлих та пошкоджених дерев і кущів новими;
забезпечення у місцях зелених насаджень дотримання охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних інженерних мереж, своєчасне обрізування гілок в охоронній зоні струмопровідних мереж  їх вивіз;
проведення ефективних заходів з підвищення родючості ґрунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх заболочування та заростання бур'яна,
Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов'язані своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані.
4.4..На с/г підприємства, установи , організації  покладається:
здійснення постійного оперативного контролю за утриманням і благоустроєм зелених насаджень, ведення їх обліку на закріплених територіях та прилеглих до них;
планування робіт по озелененню, відповідальність за якість та рівень озеленення;
 ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння трави, прополювання квітників, обрізування дерев та кущів, обробка рослин проти хвороб та шкідників, підтримка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття, гілок та інші роботи.
4.5.На виконавчий комітет орплицької сільської ради покладається:
здійснення контролю за станом експлуатації та утримання зелених насаджень;
здійснення розробки перспективних напрямків у розвитку зеленого господарства;
здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращання їх стану та якості прибирання;
проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;
утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою
контроль за виконанням робіт по озелененню при будівництві.
Виконавчий комітет орлицької сільської ради при прийнятті в експлуатацію будівель та споруд має право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території.
4.6..На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:
виконувати земляні роботи, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;
використовувати малі архітектурні форми не за призначенням;
самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;
зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники, газони, змінювати планування, проводити реконструкцію та ремонтні роботи без дозволу та ордеру на виконання таких робіт; знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем спеціалістів спеціалізованого підприємства;
вивозити і звалювати в невідведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;
складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;
самостійно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
влаштовувати стоянки автомототранспорту;
влаштовувати зупинки громадського транспорту та паркувати автотранспортні засоби на газонах, біля дерев без погодження з виконавчим комітетом орлицької сільської  ради;
влаштовувати ігри на газонах;
спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;
прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;
добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;
рвати квіти, ламати гілки дерев;
винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;
випасати худобу, вигулювати  тварин у не відведених для цього місцях;
здійснювати ремонт, обслуговувати та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях;
захаращувати газони;
після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, відходи та бруд,

                                                  

5. Режим використання прибережних смуг , водоохоронних зон


5.1.Прибирання територій прибереждних смуг ,водоохорнних зон  здійснюється суб'єктами господарювання, за якими закріплені ці території.
5.2.У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм забороняється:
розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення, влаштування пляжів), а також садівництво та городництво;
зберігання та застосування пестицидів і добрив;
влаштування літніх таборів для худоби;
будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;
миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

 6. Додержання тиші в громадських місцях

6.1.Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридич

Категорія: Регуляторна Політика | Додав: GOD (09.03.2011)
Переглядів: 1896 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Регуляторна Політика [10]
Регуляторні акти
Плани заходів [3]
Благоустрій
Попередження корупції [1]
Антикорупційні заходи
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 34

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0