Головна » Статті » Регуляторна Політика

Про місцеві податки і збори на 2011рік.
Р


УКРАЇНА

                                      ОРЛИЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

КОБЕЛЯЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________СЕСІЯ________СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

________2011 р.                                                                                                

 

Про місцеві податки і збори  на 2011рік.

     

            Відповідно до статей 267, 268 Податкового кодексу України ( із змінами, внесеними згідно із Законом №2856 VI від 23.12.2010)  від 2 грудня 2010 року №2755-VI, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         

  1. .Встановити збір за провадження деяких видів підприємницької       діяльності  на території  Орлицької  сільської ради з 01 січня 2011 року:

           1.1 ставку збору за провадження торгівельної діяльності та діяльності з надання платних послуг в розмірі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах);

           1.2. ставку збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановити в розмірі 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

         1.3. ставку туристичного збору у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 статті 268 Податкового кодексу України.

 

   2. Затвердити Положення про збір запровадження деяких видів підприємницької   діяльності (додаток №1).

 

  3.   Затвердити Положення про туристичний  збір (додаток №2).

 

  4. Оприлюднити даний проект рішення через засоби масової інформації.

Сільський голова                                                                    В.Д.Богомаз

Розміщено 09.03.2011року о 11-05

 

                                                                          Затверджено рішенням __сесії Орлицької сільської ради

 шостого скликання від ____ р. № ___

Додаток № 1.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

на території Орлицької сільської  ради

 

1.  ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в селі Орлик   встановлюється на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  та ст. 267 Податкового Кодексу України.

 

2.   ПЛАТНИКИ ЗБОРУ

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи-підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи-підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи-підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українського товариства сліпих”, "Українського товариства глухих”, а також фізичними особами-інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці.

е) суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню;

є) суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

 

3.   СТАВКИ ЗБОРУ

3.1. Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлені  у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року  (далі – мінімальна заробітна плата).

3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг на календарний місяць становить:

- за провадження торгівлі 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

- за провадження громадського харчування (ресторани, кафе, бари) 0,15 розміру мінімальної заробітної плати;

- за діяльність з надання платних послуг 0,15 розміру мінімальної заробітної плати.

3.3. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах на календарний місяць становить 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

3.6. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту становить 0,05 розміру мінімальної заробітної плати, щорічно.

3.7. Ставка збору за провадження  торговельної діяльності  із придбання короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.8. Встановлені ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

 

 

4.  ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОРГОВОГО ПАТЕНТУ

 4.1. Для придбання торгового патенту суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі, коли патент придбавається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбавається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до вимог ст. 267 Податкового кодексу України та цього Положення. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред‘явлені суб’єктом господарювання на звірку в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесенні до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

Торговий патент видається особисто фізичній особі-підприємцю або особі уповноваженій юридичною особою під підпис у триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в установленому порядку.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, що не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаваються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаваються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб'єкт господарювання придбаває короткотерміновий торговий патент.

Для здійснення діяльності у сфері розваг, торговий патент придбавається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбавається окремо для кожного з них.

Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

 

5.  ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗБОРУ

5.1. Платниками збору, які провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту надання платних послуг

5.3.  Платниками збору, що здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу збір сплачується за місцем реєстрації таких платників.

5.4.  Платниками збору, що здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів збір сплачується за місцем провадження такої діяльності.

 

6. СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ

6.1.За провадження торговельної діяльності з придбанням  короткотермінового торгового патенту – не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження такої діяльності.

6.2.За провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням  короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісячно не пізніше 15 числа, який передує звітному місяці

6.4. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

6.5. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

6.6. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до міського бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу України.

 

7.  К О Н Т Р О Л Ь

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності здійснює Хорольська державна податкова служба.

 

 

Секретар сільської  ради                                                                  Г.Б.Дудка  

 

 

Затверджено рішенням  сесії Орлицької сільської  ради

 шостого скликання від          р. № .

Додаток № 2.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір в селі Орлик

 

Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до сільського  бюджету. Туристичний збір в селі Орлик  встановлюється на підставі ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ст. 268 Податкового Кодексу України.

 

1. ПЛАТНИКИ  ПОДАТКУ

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на території села Орлик  та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а)постійно проживають в селі Орлик;

б)особи, які прибули у відрядження;

в)інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г)ветерани війни;

ґ)учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

 

2. СТАВКА  ТА  БАЗА СПРАВЛЯННЯ  ЗБОРУ

Ставка збору встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору.

Базою справляння є вартість всього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених п. 4 цього Положення за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

3. ПОДАТКОВІ АГЕНТИ

Справляння збору здійснюється:

а)адміністраціями  гуртожитків  для приїжджих та іншими закладами ;

б)квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в)юридичними особами або фізичними особами-підприємцями, які уповноважуються Орлицькою сільською радою справляти збір на умовах відпо

Категорія: Регуляторна Політика | Додав: GOD (09.03.2011)
Переглядів: 480 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Регуляторна Політика [10]
Регуляторні акти
Плани заходів [3]
Благоустрій
Попередження корупції [1]
Антикорупційні заходи
Ваш кошик порожній
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 34

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0