Головна » Статті » Регуляторна Політика

Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів сільської ради

 


УКРАЇНА

Орлицька сільська рада

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              Кобеляцького району

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

(сьома  сесія сільської ради  шостого скликання)

 

 

Від  24.02.2011 року

 

Про Порядок оприлюднення
нормативно-правових та
регуляторних актів  сільської  ради


Керуючись статтями 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 57 Конституції України, статей 9, 12, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою впорядкування офіційного оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів, прийнятих районною радою, визначення порядку набрання ними чинності,

 

                                         сесія  сільської  ради  вирішила:

 

1. Затвердити Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів Орлицької сільської ради  (далі – Порядок), що додається

2. Виконавчому комітету сільської ради забезпечувати виконання цього Порядку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань депутатської етики, місцевого самоврядування та забезпечення законності і правопорядку.

 

 

 Сільський голова                                             В.Д.Богомаз                                                            

 

 

 

 

 

Додаток №1
до рішення  сьомої  сесії  сільської ради  шостого скликання
                                                                                від 24.02.2011 року
ПОРЯДОК
оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів  сільської ради
Загальні положення
1. Порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів сільської  ради (далі – Порядок) визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення рішень Орлицької сільської  ради через мережу Інтернет та засоби масової інформації з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності ради, а також способи набрання ними чинності.
Оприлюднення у мережі Інтернет та ЗМІ інформації про діяльність сільської ради здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності сільської  ради шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території села.
2. Порядок розроблений та діє відповідно до нормативно-правових актів України, а саме:
  Конституції України;
  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
  Регламенту роботи районної ради, затвердженого рішенням  першої  сесії сільської ради шостого  скликання від  17 листопада 2010 року.
3. Сільська  рада в межах своїх повноважень приймає у формі рішень такі види документів: нормативно – правові акти і регуляторні акти; правові акти індивідуальної дії.
3.1. Нормативно-правовий акт - це прийнятий сільською  радою у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ у формі рішення для регулювання суспільних відносин і містить загальні правила поведінки - норми права, а саме:
  який встановлює, змінює чи скасовує норми права;
  носить загальний чи локальний характер;
  поширюється на невизначене коло осіб;
  застосовується неодноразово.
3.2. Регуляторний акт - це:
  прийнятий районною радою нормативно-правовий акт, який в цілому або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;
  прийнятий районною радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських, та (або) адміністративних відносин між сільською  радою або сільськими органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ згідно із законом, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-правовим актом.
3.3. Правовий акт індивідуальної дії - це прийнятий  сільською  радою у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ у формі рішення:
  що має персональний характер;
  дія, якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми);
  оперативно-розпорядчого характеру.
4. Віднесення правових актів до відповідного виду, визначеного в пункті 3 цього Порядку здійснюється постійною комісією з питань  сільської ради і є підставою для визначення способу їх оприлюднення.
5. Нормативно-правові та регуляторні акти районної ради підлягають оприлюдненню.
6. Чинний нормативно - правовий або регуляторний акт сільської ради може бути змінено або доповнено рішенням сільської  ради і тільки нормативно-правовим або регуляторним актом такого ж виду.
Нормативно-правовий або регуляторний акт про зміни, доповнення і скасування іншого нормативно-правового або регуляторного акта набуває чинності в тому ж порядку, що і нормативний або регуляторний акт, який змінюється, доповнюється чи скасовується.
7. Нормативно-правові та регуляторні акти, що офіційно не оприлюднені не є чинними.
8. Нормативно-правові та регуляторні акти, які набули чинності, зворотної сили не мають.
9. Нормативно-правові акти з часу набуття чинності:
  не підлягають затвердженню або санкціонуванню іншими суб’єктами;
  обов’язкові до виконання суб’єктами, на яких поширюється їх дія.
Порядок оприлюднення нормативно-правових актів районної ради та набрання ними чинності
1. Нормативно-правові акти набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті сільської  ради, якщо радою не встановлений більш пізній строк введення їх у дію.
Правові акти нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню у п’ятнадцятиденний строк після їх прийняття і підписання в установленому порядку.
2. Перед розміщенням рішення сільської  ради нормативно-правового характеру в мережі Інтернет, в  районній газеті «Колос» публікується повідомлення, в якому зазначається дата його розміщення та адреса офіційного веб-сайту сільської ради.
3. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням в Інтернеті на офіційному веб-сайті сільської  ради нормативно-правових актів вони можуть бути розміщенні в  районній газеті « Колос».
4. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до цього Порядку.
Нормативно-правові акти, опубліковані в інших засобах масової інформації, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.
Порядок оприлюднення правових актів індивідуальної дії та набрання ними чинності
1. Правові акти індивідуальної дії набирають чинність з моменту їх прийняття та надсилаються відповідним фізичним та юридичним особам для їх виконання, а також можуть оприлюднюватися державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті сільської ради.
Перелік відповідних підприємств, установ, організацій, посадових осіб, яким надсилаються прийняті сільською  радою правові акти індивідуальної дії визначається постійною комісією  сільської  ради.
2. При зверненні громадян з письмовою заявою про видачу копій таких актів, робоча  комісія з питань регуляторних актів  розглядає цю вимогу та подає свої висновки  постійній комісії з питань  сільської ради для вирішення питання про видачу копії рішення сільської  ради зацікавленим особам.
Порядок оприлюднення проектів регуляторних актів
1. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.
2. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється державною мовою в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті сільської  ради або ЗМІ, не пізніше п'яти робочих днів з дня розміщення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта в районній газеті « Колос».
3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта повинно містити:
  стислий виклад змісту проекту;
  поштову та електронну, за її наявності, адресу розробника проекту;
  інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса офіційного веб-сайту в мережі Інтернет або ЗМІ), де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу;
  інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань;
  інформацію про спосіб надання фізичними та юридичними особами зауважень та пропозицій.
4. У разі виникнення технічних ускладнень з офіційним оприлюдненням проекту регуляторного акта в Інтернеті на офіційному веб-сайті сільської  ради він може бути розміщений в  районній газеті « Колос».
Порядок оприлюднення регуляторних актів та набрання ними чинності
1. Регуляторні акти, прийняті сільською  радою, набирають чинність з дня їх офіційного оприлюднення шляхом розміщення державною мовою в  районній газеті  „ Колос” або на офіційному веб – сайті сільської ради.
2. Регуляторні акти сільської  ради підлягають офіційному оприлюдненню не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.
3. Регуляторні акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до вимог цього Порядку.
Регуляторні акти, опубліковані в інших засобах масової інформації, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування.
4. Витрати, пов'язані з оприлюдненням регуляторних актів, фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів або регуляторних органів, які оприлюднюють ці акти.
 

 Секретар ради                                                  Г.Б.Дудка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ :

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення районної ради " Про порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів сільської  ради»

( відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 )

Назва регуляторного акту: " Про порядок оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів сільської ради”.

Регуляторний орган: Орлицька сільська рада.

Розробник документа: робоча комісія

Відповідальна особа: Дудка Г.Б.

Контактні телефони : 9-76-18

1. Опис проблеми:

Орлицька сільська рада як регуляторний орган в межах своєї компетенції приймає рішення, які можуть носити нормативно-правовий характер. В законодавчих актах, в тому числі в ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування” не визначено механізму оприлюднення нормативно-правових актів сільської  ради та набрання ними чинності.

Виходячи з вищевикладеного, для удосконалення нормативної бази районної ради та для отримання населенням району інформації про нормотворчу діяльність ради розроблений відповідний проект рішення. Проект встановлює єдиний механізм офіційного оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів, прийнятих сільськоїю радою, і визначає порядок набрання ними чинності.

2. Цілі правового регулювання:

Прийняття даного рішення має на меті:

  застосування єдиного механізму оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів та набрання ними чинності.

  впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для прозорого висвітлення нормотворчої діяльності районної ради, що забезпечить належну якість поінформованості територіальної громади села та зацікавлених осіб у цій діяльності

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною для сільської ради, оскільки можуть виникати проблеми з вибором способу оприлюднення нормативно-правових актів, що може призвести до ускладнення процедури оприлюднення рішень та неналежної поінформованості територіальної громади села  про нормотворчу діяльність сільської  ради.

Друга альтернатива – прийняти запропоноване рішення.

Дана альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки дозволить впорядкувати механізм оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів, прийнятих сільською  радою та набрання ними чинності, і забезпечить всебічне, об’єктивне висвітлення населенню села нормотворчої діяльності сільльської  ради.

4. Механізм розв’язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом затвердження „Порядку оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів сільської ради”, який передбачає встановлення єдиної та найбільш прийнятної для сільської ради процедури оприлюднення нормативно-правових актів і набрання ними чинності.

5.Обґрунтування можливостей досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту можливість досягнення цілей регулювання є повною.

Досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується шляхом дотримання чітких правил офіційного оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів та набрання ними чинності.

 

6. Очікувані результати прийняття акта.

Таблиця вигод і витрат

Вигоди

Витрати

Сільська  рада

1. Удосконалення нормативної бази сільської ради у сфері оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів та порядку набрання ними чинності;

Впровадження даного рішення не потребує додаткових бюджетних коштів

2. Забезпечення способів належного сповіщення територіальної громади села про прийняті рішення ради

Сфера інтересів суб’єктів г

Категорія: Регуляторна Політика | Додав: GOD (09.03.2011)
Переглядів: 6037 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Тетяна  
Це рішення суперечить ч.11 та 12 статті 59 Закону України "Про місцевне самоврядування в Україні" та частині 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарької діяльності № та є прямим порушенням ч.2 ст.19 Конституції україни.

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Регуляторна Політика [10]
Регуляторні акти
Плани заходів [3]
Благоустрій
Попередження корупції [1]
Антикорупційні заходи
Ваш кошик порожній
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 34

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0